Naujienos

Šiame puslapyje galite rasti naudingas naujienas

Aktuali informacija

MB ar UAB? Pagrindiniai panašumai ir skirtumai

2021 m. spalio mėn. 15 d.

Dokumentai

Prieš pradedant naują veiklą ieškote informacijos ir analizuojate kuo skiriasi MB ir UAB? Svarstote, kuri juridinio asmens teisinė forma yra tinkamesnė Jūsų planuojamai veiklai? Apačioje pateikiame MB ir UAB palyginimus:

  MB UAB
Steigėjai Tik fiziniai asmenys Fiziniai ir juridiniai asmenys
Steigėjų skaičius Iki 10 Iki 250
Įnašai ir įstatinis kapitalas Nario įnašas (nuo 1€ ) Įstatinis kapitalas (nuo 2500€)
Atsakomybė Ribota Ribota
Valdymo organai Mažosios bendrijos narių susirinkimas arba mažosios bendrijos susirinkimas ir vadovas Akcininkų susirinkimas ir vadovas (gali būti sudaroma valdyba, stebėtojų taryba)
Vadovas dirba pagal Civilinę paslaugų teikimo sutartį arba darbo sutartį Darbo sutartį
Narys/ akcininkas dirba pagal Narys, ne vadovas, gali sudaryti civilines sutartis su mažąją bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų atlikimo mažajai bendrijai, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis Darbo sutartį
Kapitalo įnašo išraiška Įnašas gali būti piniginis arba kitas materialus turtas Įnašas gali būti piniginis arba kitas materialus turtas
Sprendimo priėmimo/ balsavimo teisės   Kiekvienas narys turi po 1 balsą arba nuostatuose galima nurodyti skirtingą balsų skaičių Jeigu visos akcijos, suteikiančios balsavimo teisę yra vienodos nominalios vertės, tai įtaka priklauso nuo kiekvieno akcininko įnašo
Buhalterinės apskaitos tvarkymas Buhalteris nėra privalomas. Buhalterinę apskaitą gali tvarkyti narys arba vadovas Buhalteris yra privalomas arba sudaroma sutartis su buhalterines paslaugas teikiančia įmone
Apribojimai Mažosios bendrijos nario atlyginimas negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams Darbo sutartyje privaloma nurodyti mėnesinį darbo užmokestį. Papildomos lėšos pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui gali būti išmokamos priedų, premijų ar kt. pagrindu

Jei straipsnyje neradote Jūs dominančio atsakymo, su malonumu atsakysime į Jūsų klausimą telefonu, laišku ar susitikimo metu!

Scroll to Top